O AKCJI „ADOPTUJ KSIĘDZA”

Na liście znajdują się wszyscy księża naszej diecezji,
jednak w trosce o to, by każdy został adoptowany,
nie można adoptować księdza, już zaadoptowanego, aż do momentu,
kiedy wszyscy zostaną objęci modlitwą, dopiero wtedy
odblokowana zostanie możliwość adopcji tego samego kapłana.
Każdy, kto zaangażuje się w akcję zobowiązuje się do codziennej modlitwy.
Zobowiązanie polega na odmówieniu:

Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu
wezwania Patronów ŚDM św. Jana Pawła II oraz Św. Siostry Faustyny.