Prawie stuosobowa delegacja młodzieży z polskich diecezji uczestniczyła w uroczystym przekazaniu symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża oraz ikony Salus Populi Romani. Naszą diecezję reprezentowali: Julia Solecka, Arkadiusz Kula oraz ks. Waldemar Różycki. Na zakończenie liturgii Niedzieli Palmowej Ojciec Święty powiedział: „Rozpoczynamy w ten sposób drogę przygtowań do najbliższego światowego spotkania, które odbędzie się w lipcu 2016 r. w Krakowie. W Krakowie będzie miało jako temat słowa “Błogosławieni miłosierni, ponieważ miłosierdzia dostąpią”. Za chwilę młodzi Brazylijczycy przekażą młodym Polakom krzyż Światowego Dnia Młodzieży. Powierzenia tego krzyża młodym dokonał 30 lat temu bł. Jan Paweł II. Poprosił ich wówczas, aby nieśli ten krzyż po całym świecie jako znak miłości Chrystusa do ludzkości. 27 kwietnia będziemy przeżywali radość z kanonizacji tego Papieża oraz Jana XXIII. Jan Paweł II, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży stanie się ich wielkim patronem. We wspólnocie świętych będzie nadal dla młodych całego świata ojcem i przyjacielem. Prośmy Pana, aby krzyż razem z ikoną Maryi Salus Populi Romani był znakiem nadziei dla wszystkich, objawiając światu niezwyciężoną miłość Chrystusa”. Po Mszy św. Papież w bardzo sponatanicznym geście, wychodząc ze swego papamobile, podszedł do zgromadzonej młodzieży z Polski i osobiście udzielał swojego błogosławieństwa. Symbole Światowych Dni Młodzieży rozpoczynają peregrynację od diecezji poznańskiej, nastęnie będą przekazywane do wszystkich polskich diecezji oraz sąsiadujących z nami państw. Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Salus Populi Romani będą w naszej diecezji w styczniu 2016 roku.

Bez kategorii

BDB

Papież Franciszek zapowiedział, że w lipcu 2016 r. pragnie spotkać się z młodzieżą całego świata w Polsce, w Krakowie. Od kilku miesięcy trwają przygotowania duchowe i organizacyjne do tego wydarzenia. Coraz więcej osób i wspólnot zaczyna postrzegać je jako swoje zadanie. Przed Polską wielkie wyzwanie, które mierzyć trzeba nie tylko w kompetencjach logistycznych czy wymiernej walucie, choć te w wielu przypadkach będą wręcz niezbędne, ale przede wszystkim w darze serc otwierających się na te przeogromne potrzeby. Papież Jan Paweł II prosił kiedyś o „wyobraźnię miłosierdzia”. Wydaje się, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wezwanie to staje jak najbardziej aktualne

Niektórym wydaje się, że do spotkania w 2016 r. jest jeszcze wiele czasu. Z jednej strony to prawda, ale nie jest to czas, który mamy spędzić bezczynnie. Przeciwnie, jest on nam podarowany jako czas łaski i mobilizacji. Zapraszamy wszystkich do współpracy. A jako pierwsze dzieło podejmowane na płaszczyźnie ogólnopolskiej proponujemy „Bilet dla Brata”, czyli dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu. Przez dwa najbliższe lata pragniemy gromadzić środki, z których dofinansujemy udział w Światowych Dniach Młodzieży pielgrzymom z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Pamiętamy, jak wielu młodych z tej części świata wzięło udział w VI ŚDM na Jasnej Górze w 1991 r. Ufamy, że teraz może być podobnie i my wszyscy możemy w tym pomóc. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie osoby, parafie, szkoły i instytucje do daru serca, do fundowania „Biletu dla  Brata”.  Więcej tutaj

Bez kategorii