Z okazji tegorocznego XVI Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”, nasza wspólnota stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Bydgoszczy organizuje „Grę Miejską” kierowaną do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Gra ta rozpocznie się 8 października o godz. 11 w centrum miasta. Oficjalne zakończenie o godz. 14 uwieńczą zabawy i tańce integracyjne dla dzieci w amfiteatrze przed bydgoskimi Spichrzami.

pl_fdnt

Bez kategorii

Drodzy Młodzi!
W niedzielę 9. października przeżywać będziemy XVI Dzień Papieski pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Przed rokiem przygotowywaliśmy się bezpośrednio do przeżycia Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji i Krakowie poprzez gotowość przyjęcia do naszych wspólnot peregrynujących Symboli ŚDM: Krzyża Roku Odkupienia i Ikony Matki Bożej Salus Polupi Romani. Na Mszy św. w kościele św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy spotkało się wtedy prawie 1,5 tysiąca młodzieży, która z rąk swojego Pasterza Księdza Biskupa otrzymała miniatury tychże Symboli. Kilka miesięcy później gościliśmy je w parafiach, dając wyraz naszej otwartości i gotowości na obecność w Krakowie. W tym roku pragniemy złożyć dobremu Bogu dziękczynienie za miniony czas łaski: Rok Miłosierdzia, a w nim naszą pielgrzymkę na spotkanie młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wspominając wielkie dzieła, które Bóg wtedy czynił przez słowa papieskiej nauki, chcemy teraz wyrazić naszą gotowością do konkretnego realizowania jej treści. Nie chcemy być „młodymi kanapowymi”, ale tymi, którzy „wkładają wyczynowe buty” prowadzające nas po drogach wielkiej przygody praktyki miłosierdzia. Z tej racji po Mszy św. o godz. 13:00 w kościele św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy przeżyjemy nabożeństwo pt. Przybyliśmy, aby zostawić ślad, podczas którego każdy obecny losował będzie obrazek z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Na jego odwrocie zapisany będzie konkretny uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy i nazwa stowarzyszenia apostolskiego działającego na terenie naszej diecezji, którego charyzmat związany jest z podanym uczynkiem. Zadaniem młodzieży na ten rok jest dotrzeć do tej wspólnoty i wraz z nią zrealizować zadanie miłosierdzia. Pragniemy przez to przybliżyć młodym wielość i różnorodność grup apostolskich czyniących dobro na terenie naszej diecezji, a poprzez praktyczne zaangażowanie rozbudzić w nich chęć stałego wolontariatu.

Program diecezjalnych obchodów Dnia Papieskiego przedstawia się następująco:
12:45 – przygotowanie do Liturgii
13:00 – Uroczysta Msza Święta dziękczynna za owoce przeżytych ŚDM pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Tyrawy
14:00 – Nabożeństwo Przybyliśmy, aby zostawić ślad
14:30 – Przemarsz ulicami miasta do Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka”
15:00 – posiłek
16:00 – początek V Karoliady Bydgoskiej zakończonej koncertem zespoły „TGD”.

Zachęcam, by na naszym spotkaniu w „Łuczniczce” pojawiły się całe parafie, które – jak w poprzednich latach – kibicować będą swoim reprezentantom biorącym udział w różnego rodzaju konkurencjach.
Proszę również Czcigodnych Księży, by zainteresowali młodzież w swoich parafiach tym wydarzeniem i już teraz zaczynali organizować wyjazd na to spotkanie. Mam nadzieję, że kościół św. Jadwigi i kilkutysięczna bydgoska hala wypełnią się młodzieżą z całej naszej diecezji.
Do zobaczenia 9 października o godz. 13:00 w kościele św. Jadwigi Królowej!

ks. Piotr Wachowski
diecezjalny duszpasterz młodzieży

2016_10_09_v_karoliada_a3

Bez kategorii