Adwokat Stargard radca prawny Stargard


Adwokat Stargard, radca prawny Stargard

Biuro prawne to miejsce wykonywania zawodu przez prawnika oraz zespół osób tam zatrudnionych. Oprócz doradztwa w zakresie norm i obowiązków prawnych, kancelarie reprezentują odbiorców przed sądami i organami administracji, po transakcjach biznesowych, negocjacjach i wszędzie w tym miejscu, gdzie konieczna jest pomoc prawna. Wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w korporacji komandytowej są wyłącznie adwokaci lub radcowie prawni, jak http://kancelariaprawna.stargard.pl i również prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na bazie stosownej ustawy, a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek musi być świadczenie obsługi prawnej.

Mimo że nie istnieją przepisy uniemożliwiające zakładanie biurze prawnym prawnych za pośrednictwem osoby niebędące adwokatami ani radcami prawnymi, które wiodą działalność gospodarczą w zakresie konsultingu prawnego, nie jest to rutyna dozwolona. Według Sądu Najwyższego, użyty w nazwie spółki zwrot biuro prawne może wprowadzać klientów przy błąd za pośrednictwem sugestię, że świadczą przy niej wsparcie prawną ludzie będące adwokatami lub radcami prawnymi.

Istniejący w Polsce rozbiór na mecenasów i radców prawnych komplikuje prowadzenie łącznych kancelarii z uwagi na różnice uregulowaniach dotyczących np. reklamy. Obecnie prowadzone będą prace posiadające umożliwić adwokatom i radcom prawnym sporządzanie wspólnych kancelarii z doradcami podatkowymi. Zapewniamy obsługę prawną opartą głównie na branż prawników wchodzących w zestaw naszego zbioru. Wspólna posada funkcjonujących w zakresie Kancelarii sekcji prawnych umożliwia realizację zagadnień z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najlepszej jakości świadczonych usług. Polski zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i konsultanta podatkowi. Współdziałamy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi.

Pośród naszych pracowników są osoby o szerokim doświadczeniu zawodowym, eksperci wyspecjalizowani w określonych dziedzinach uprawnienia, a także osoby młode, wzbogacające nasz team nowatorskimi rozwiązaniami prawnymi.

Prawnicy naszej kancelarii, oprócz wiedzy z zakresu różnorodnych dziedzin uprawnienia, posiadają także bogate praktykę, które zdobywali obsługując wiodące polskie i zagraniczne spółki jak również kontrahentów z areału małych i średnich firm działających po różnych branżach i sektorach gospodarki. Zespół prawników naszej kancelarii wykazuje się znajomością specyfiki operowania, problematyki i uwarunkowań prawniczych poszczególnych sektorów gospodarki, jakie możliwości daje nam możliwość prawidłowej oceny kwestii biznesowej własnych Klientów oraz pozwala stosownie dostosować rozwiązania prawne tak, aby osiągnąć zamierzone zamiary.

Tagi dla artykułu

adwokat